Contents limits

Inscripció

Com a regla general, el document s'ha de presentar al Registre de la Propietat on radiqui la finca. Tanmateix, per guanyar temps i abans del seu lliurament material, es pot presentar remotament en els casos següents:

Quan el document s'atorgui en un terme municipal en el qual no radiqui la finca, es pot anar al Registre de la Propietat de la localitat i fer la presentació a través d'aquest, on, a més, l'informaran dels passos a seguir.

Els Notaris, a petició d'una part, poden presentar les escriptures autoritzades per ells en qualsevol Registre d'Espanya.

Els òrgans judicials podran remetrem, igualment, als Registres de la Propietat per fax les resolucions judicials susceptibles de causar un afer.

Així mateix, es pot presentar telemàticament. 

Per poder inscriure el document presentat cal que s'hagin complert els requisits fiscals.

Torna a Propietat

Contents limits
tancar